Brug brugerne i biblioteket

Forside Værktøjer Tegn en oplevelse
Tegn en oplevelse PDF Udskriv

Hvorfor:
Det kan ofte være svært for brugerne at forklare deres oplevelser og det er derfor en god måde at finde ud af hvordan brugerne opfatter deres oplevelser af bibliotekets services og aktiviteter.

Hvordan:
Bed brugerne om at visualisere og tegne den oplevelse de har haft med at bruge biblioteket/låne en bog/få hjælp af bibliotekaren. Man kan også give udvalgte brugere et kamera og bede dem fotografere og vise udvalgte situationer fra deres brug af biblioteket. Herefter skal brugerne kommentere billederne, fx hvad der gør det nemt eller besværligt at bruge bibliotekets services.

Case:
Unge og Playspots - Idrætsprojekt med unge som informanter
I forbindelse med at man ønskede at øge unges aktivitetsniveau, bad man en række 6. og 7. klasser fotografere de ting der henholdvis hæmmer og fremmer fysisk aktivitet i deres hverdag. Billederne blev lagt på en hjemmeside hvor de unge efterfølgende kommenterede på hvad det var ved de forskellige billeder der fremmede eller hæmmede aktivitet.

Links og referencer:
Unge og Playspots http://cancer.dk/playspots

 

 
Copyright: Brug brugerne i biblioteket