Brug brugerne i biblioteket

Forside Værktøjer Scenarier/use-cases
Scenarier/use-cases PDF Udskriv

Hvorfor:
Scenarier kan være med til at man bedre kan leve sig ind i brugernes hverdag og situation. Metoden er god til at opsamle ideer og viden om brugerne. Gennem scenariet bliver man tvunget til at sætte sig i brugerens sted og udvikle sine services ud fra brugerens behov mere end sine egne idéer og - til tider - faglige begrænsninger. Man kan opbygge et indgående kendskab til målgruppen gennem scenarieteknikken.

Hvordan:
Et scenarie er en fiktiv historie om en bruger, der bruger vores produkt. Det kan være en historie, der beskriver problemer eller situationer, som brugerne står i. Et scenarie kan også laves som en use case, som beskriver hvad en persona eller brugergruppe ville gøre i et bestemt scenarie.   

Links og refererencer:
Scenarier som udviklingsværktøj Af Lene Nielsen, Visionik

 
Copyright: Brug brugerne i biblioteket