Brug brugerne i biblioteket

Forside Værktøjer Interviews
Interviews PDF Udskriv

Hvorfor: For at få en mere dybdegående viden om brugerne. God til at give en indledende brugerforståelse.

Hvordan: Man kan interviewe forskellige brugergrupper. Det kan være almindelige brugere eller eksperter. Metoden kan give god input til de andre metoder.

Case:
Forever Younger et projekt hvor Køge, Greve, Solrød og Vallø bibliotekerne har sat fokus på den unge brugergruppe af biblioteket, som ikke bruger biblioteket særlig meget. Bl.a ved at interviewe de unge har man opbygget et bedre kendskab til denne målgruppe og deres behov.

Links og refererencer:
Forever Young

Steinar Kvale
Interview : en introduktion til det kvalitative forskningsinterview / Steinar Kvale ; oversat af Bjørn Nake
1. udgave, 15. oplag. - Kbh. : Hans Reitzel, 2008. - 318 sider

 
Copyright: Brug brugerne i biblioteket