Brug brugerne i biblioteket

Forside Værktøjer Personas
Personas PDF Udskriv

Hvorfor:
Personas kan bruges til at visulisere forskellige målgrupper. Metoden er god til at opsamle en viden man har om brugerne. Ved at lade den viden manifestere sig i en persona bliver det nemmere at bruge det i praksis, og det er altså en måde at bearbejde indsamlet viden om brugerne og på den baggrund udvikle i forhold til deres behov.

Hvordan:
En persona er en fiktiv person der bygger på konkrete statistikker og demografisk viden og den repræsenterer en specifik brugergruppe af biblioteket. En persona indeholder navn, alder, familierelationer, interesser, hverdagsbeskrivelser, og det er en god ide at bruge billeder til at illustrere personen.
Man udvikler typisk 4-7 personas, som dækker forskellige brugergrupper. En perosna gør brugernes behov meget konkrete at arbejde med og det kan derfor blive meget lettere at diskutere og udvikle services ud fra en konkret persona end fx til en hel målgruppe.

Case:
I Roskilde Bibliotekerne arbejder man med målgrupper på tværs af bibliotekets afdelinger. Når man vil udvikle nye tilbud til de forskellige målgrupper bruger man perosnas til fx at spørge om det er en relevant service eller til at forestile sig hvilket behov lige præcis den målgruppe kunne have. Alle personas hænger på væggen ind til perosnalets kantine så perosnalet altid har adgang til dem og har dem i tankerne i deres daglige arbejde

Links og refererencer:
Roskildes personas
Personas fra Hovedbiblioteket i Aarhus
Borger.dk-personas
Lene Nielsen: Personas - gode råd & meninger
Usability.gov: What is a persona

 
Copyright: Brug brugerne i biblioteket