Brug brugerne i biblioteket

Forside Om Brugerdreven Innovation
Om brugerdrevet innovation PDF Udskriv

Brugerdrevet innovation dækker over et bredt felt, og det kan være vanskeligt at finde en dækkende definition. Hvis man vil arbejde med - og forstå Brugerdreven innovation kan det derfor være en fordel at betragte begrebet adskilt som enten et fænomen eller en metode:
 
Brugerdrevet innovation som fænomen:

Som fænomen er brugerdreven innovation noget, der sker når nogle "rigtige" faktorer er til stede. Internettet og SMS-kultur er innovationer, som er opstået ved, at en stor gruppe brugere har tilegnet sig en teknologi i en uventet skala eller form. Innovationen i disse områder er tilfældig i den forstand, at det er uintenderede innovationer. Hvis man vil igangsætte brugerdreven innovation som et fænomen kræver det, at man etablerer en meget fleksibel og åben platform for den "tilfældige" innovation - f.eks. ved at give brugerne redskaber, de ikke har haft før, eller adgang til områder de ikke har haft adgang til tidligere.

Denne type af innovation kan opstå med mange brugere som Wikipedia.com er et godt eksempel på eller få brugere som ULK (ulk.dk) eller LEGO (URL).

Brugerdrevet innovation som metode:
Brugerdreven innovation kan også ses som betegnelsen for en metode frem for et fænomen. Metoderne kan bruges til at opnå nogle bestemte forandringer eller resultater i forhold til at adressere et enten specifikt eller uerkendt problem. Brugerdreven innovation betyder i denne sammenhæng, at det som kommer ud af en proces eller en undersøgelse ikke er drevet af et fokus på organisationens ønsker eller en idé i maven på en designer, men gennem et fokus på og forståelse af brugernes situationer og behov.
Metoderne dækker over et stort område. Det kan være alt fra de ”små” ting: Snak med brugerne, spørg hvad de synes om services, inddrag dem i materialevalg. Hvis de virker engagerede så spørg, om vi må kontakte dem igen osv. Metoderne kan dog også være ganske omfattende. Hvis vi fx vil have et systematisk indblik i brugernes behov, er der brug for mere grundige undersøgelser. Til denne type innovation hentes der inspiration fra antropologsiske studier, designfeltet, user centred design og  participatory design.

Det er altså når man har en bevidst tilgang til brugerne som drivkraften i innovationen at man kan betragte brugerdreven innovation som en metode fremfor et fænomen.

Det anbefales at bibliotekerne indarbejder brugerdrevet innovation både som et fænomen og en metode i udviklingsarbejdet.

 
Copyright: Brug brugerne i biblioteket