Brug brugerne i biblioteket

Forside Værktøjer
Værktøjer

Værktøjer kan flytte os fra antagelser til viden
Der findes en lang række metoder til brugerdrevet innovation. Det er dem, der er værktøjet, der kan flytte os fra antagelser om brugerne til viden om brugerne.

Inddrag så tidligt som muligt
Det er vigtigt, at brugerinddragelsen rykkes frem i processen og ikke er noget, der blot kommer ind til sidst.

Store og små metoder
Der er stor forskel på, hvor omfattende metoderne er. Nogle kan du udføre i dagligdagen, og nogle kan du gøre en gang om året.

Fire forskellige måder at få viden om brugerne
Metoderne kan deles op i fire forskellige måder at få viden om brugerne:
- Få viden: Research og analyser brugernes input
- Kig: Observation
- Spørg: Deltagerobservation, fokusgrupper, interviews
- Afprøv: Rapid prototyping

 

1 Body storming
2 Brugerskabt indhold
3 Communitybaserede metoder
4 Cultural Probes
5 Desk research
6 Etnoraids
7 Extreme user interviews
8 Fokusgrupper
9 Hurtige protoyper
10 Idegenerering
11 Interviews
12 Kvantiative eller kvalitative metoder?
13 Metoder til tests
14 Observationer
15 Omsæt behov til design
16 Personas
17 Prøv-det-selv
18 Scenarier/use-cases
19 Tag på fotosafari
20 Tegn en oplevelse
21 Virtuel etnografi
22 Workshops
Copyright: Brug brugerne i biblioteket