Brug brugerne i biblioteket

Forside Værktøjer Desk research
Desk research PDF Udskriv

Hvorfor:
Desk research handler om at bruge de data, bibliotekerne allerede har om brugerne. Brugerinddragelse koster ofte mange ressourcer, så derfor er det en god idé at se på, om andre har lavet undersøgelser eller har erfaringer, som kan bruges.

Hvordan:
Der er en lang række parametre man kan kigge på. Det kan være demografi, andre projekter, rapporter om brugerundersøgelser og så videre. Fordele ved desk research kan være, at det er billigt, effektivt ift. tid og at du kan omsætte store mængder information om brugerne hurtigt. Ulemper kan være, at resultaterne er måske forældede, de kan være ukorrekte og måske er det slet ikke muligt at få den rette information, da den måske ikke er til stede.

Links og refererencer:
Genbrug af viden i designprocesser af Michael May, Learning Lab, DTU

 
Copyright: Brug brugerne i biblioteket