Brug brugerne i biblioteket

Forside Værktøjer Hurtige protoyper
Hurtige protoyper PDF Udskriv

Hvorfor:
Hurtige prototyper er gode til at illustrere en ide for andre. Ud fra prototypen kan man evaluere og forbedre ideen sammen. Det er bedre at prøve en ide af tidligt end at bruge mange timer på at udvikle den inden man ved, om andre også synes, det er en god ide.

Hvordan:
Brug det materiale du har ved hånden. Lav eventuelt prototypen sammen med brugerne. Lav en mockup der, hvor brugerne er. Jo tidligere i processen man kan bruge metoden, jo bedre. Prototyper kan bruges til workshops, test og lignende, hvor man sammen skal være kreative og skabe ideer til produktet. Det kan foregå ved at man sammen ændrer eller tegner videre på en prorotype.
En prototype er typisk tegnet eller bygget i pap og papir, og det er signalerer til brugerne, at det ikke er et færdigt system/produkt, men at man fortsat kan ændre i designet ud fra brugernes input.

 

Case:
Under udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside brugte de prototype og lignende metoder til gennem hele forløbet at skitsere det endelige produkt for hinanden og for brugerne.
Rapport om Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Links og refererencer:
Papirprototype - hvad er det? Af Julia Gardner, UNI-C
Ehn, Pelle & Kyng, Morten: Cardboard Computers: Mocking-it.up or Hands-on the Future, Årstal og forlag ikke angivet.

 
Copyright: Brug brugerne i biblioteket