Brug brugerne i biblioteket

Forside Værktøjer Idegenerering
Idegenerering PDF Udskriv

Hvorfor:
Brugerne kan også være med til at generere ideer til bibliotekerne. Det kan være inden et projekt går i gang, mens man arbejder med et projekt, eller hvis man allerede har nogle ideer, som brugerne skal bygge videre på.

Hvordan:
Gennem forskelligetyper workshops kan man bede sine brugere barinstorme på idéer til et bestemt produkt eller service. Man kan også lave en digital brainstorm via et website, hvor man beder brugerne komme med idéer og udvikle på dem sammen. P den måde kan man lade processen varer længere tid og man kan uden de store omkostninger også bede brugerne videreudvikle på idéerne. fordelen ved at gøre det digitalt er at man  principielt kan køre processen lige så længe som man kan motivere sine brugere til at komme med input.

Case:
Vores Bibliotek -brugernes idéer til fremtidens bibliotek
Isnpireret af Dells Ideastorm lavede Gentofte, Gladsaxe og Roskilde Bibliotekerne en digital idébrainstorm, hvor brugerne kom med input til fremtidens bibliotek. Alle idéer kunne diskuteres og videreudvikles på af de andre brugere. På den måde fik man et billede af hvad brugerne gerne ville kunne bruge biblioteket til og samtidig kunne man også spørge ind til idéerne og fornemme hvad der rørte sig blandt brugerne.

Links og refererencer:
Brainstorm, Wikipediaartikel med beskrivelse af forberedelse og afvikling af en brainstorm
www.brainstorming.co.uk

The Eye of the Brainstorm: Transforming the Library through Creative Idea-Building af Lisa . Forrest
Skanderborg Idéoffensiv

 
Copyright: Brug brugerne i biblioteket