Brug brugerne i biblioteket

Forside Roller Communitybaserede metoder
Communitybaserede metoder PDF Udskriv

Hvorfor: 
Communities kan give adgang til brugerne og deres tanker og behov. I et online user community kan man få brugerne til at diskutere muligheder og ideer til nye produkter og forbedringer af eksisterende. Bibliotekerne kan med online communities få en række brugere, der deltager i "den evige fokusgruppe" som aldrig går hjem. Det kan også få brugerne til i højere grad at identificere sig med bibliotekerne og det produkt, vi leverer.
Brugernes udveksling af ideer bliver tilgængelige for bibliotekerne.

Hvordan:
Se et communitybaseret brugerpanel som en integreret del af organisationen. Nye sociale teknologier kan bruges til at skabe communities, som enten kan hjælpe med at udvikle ideer eller som kan give input til bibliotekets ideer. Det kan være en god ide at tænke strategiske samarbejdspartnere. Kan det fx give noget at lave alliancer med skoler, fodboldklubber, osv. Brugerne kan fx forholde sig til tekst, billeder m.m. Man kan spørge og får svar, man kan lave digitale probes, man kan få en on-going diskussion

Case:
Radikale.net er et site hvor man kan være med til at præge debat, politik og ideudvikling i Det Radikale Venstre. Netværket skal være med til at udvikle, kvalificere og udfordre det politiske indhold i partiet ved på samme tid at være organisationsforstærkende samt give partiet en føling med hvor dets medlemmer befinder sig og hvilke emner der rører sig.

Links og refererencer:
Community Center Gellerup

Radikale.net

Copyright: Brug brugerne i biblioteket