Brug brugerne i biblioteket

Forside Roller Ambassadører/Piloter
Ambassadører/Piloter PDF Udskriv

Hvordan:
Ambassadører kan være brugere, som man knytter til biblioteket gennem en kortere eller længere periode eller på fx et bestemt projekt. De repræsenterer måske en målgruppe i et projekt, de kan hjælpe med at drifte et tilbud eller udvikle idéer.
Ambassadørerne kan aflønnes. 

Hvorfor:
Ambassadører kan bidrage med deres egen viden, og de kommer ofte med nye kompetencer, som biblioteket ikke har i forvejen. De kan være med til at repræsentere en brugergruppe og være bibliotekets ambassadører ude i byen.

Cases:
U.L.K - unges laboratorium for kunst
Er et kunstformidlingskoncept for unge - udviklet af unge på Statens Museum for Kunst.
Et skiftende hold unge mellem 15 og 20 år bliver ansat som kunstpiloter på museet, hvor deres arbejde består i at formidle kunst og være ambassadører for musset. Kunstpiloterne er med til at indrette virtuelle og fysiske laboratorier, de fungerer som guider og de formidler til andre unge.
De fungerer på samme tid som medproducenter, slutbrugere og tilrettelæggere af formidling.

Mindspot: Hovedbiblioteket i Aarhus' ungdomsprojekt, Mindspot, har ansat unge biblioteksambassadører (Mindspottere), som skal hjælpe med at udvikle ungdomsbibliotekstilbuddet Mindspot. Mindspots målgruppe er de 14-20 årige, og målet er at skabe et spændende, anderledes og varieret bibliotekstilbud, hvor der er fokus på målgruppens interesser, behov og kultur. Mindspottere arbejder med følgende arbejdsområder:
• Yde vejledning i filmredigering, musikredigering, billedbehandling.
• Assistere ved materialevalg – hvilke bøger, film, musik etc. skal indkøbes til biblioteket til aldersgruppen.
• Idéudvikle og arrangere events for målgruppen.
• Udvikle og vedligeholde projektets hjemmeside.
• Vedligeholde rummet og tage med på roadshow.
• Hjælpe med at brande biblioteket anderledes.
• Være bibliotekets ansigt ud ad til.

Blue Sky Pilots er et netværk af over 200 unge studerende verden over, som sender fotos til designvirksomheden Designit. Konceptet er, at piloterne får en konkret opgave – det kunne fx være at fotografere de bøger, man har på hylden eller det man har i køleskabet. Firmaet bruger billedmaterialet som inspiration i deres arbejde. Kravet til piloterne er, at de ikke iscenesætter billederne, for virksomheden har brug for det uredigerede indtryk. Med disse piloter kan firmaet sende en opgave ud og i løbet af kort tid have en stor mængde inspirationsmateriale fra brugerne.

Links og referencer:
U.L.K - unges laboratorium for kunst på Statens Kunstmuseum
Mindspot
- Bibliotekstilbud for unge

Copyright: Brug brugerne i biblioteket